Marele meu anunț

Din 1 octombrie 2017 și până pe 1 martie 2023 sunt 1978 de zile în care se puteau întâmpla multe – și s-au întâmplat.

Un doctorat nu este un sprint (decât dacă ești politician) – este un maraton.

După cinci ani și cinci luni în care am muncit ca un rob și am creat ca un zeu, vorba lui Brâncuși, am plăcerea să anunț public susținerea iminentă a tezei mele de doctorat.

În acest interval, am navigat prin tragedii personale, o pandemie care are loc o dată la 100 de ani, și un război care ne amenință tuturor stabilitatea și viața.

Teza mea este un testament pentru puterea spiritului uman de a continua în fața adversității și de a reuși în pofida șanselor.


Teza mea este un testament pentru puterea spiritului uman de a continua în fața adversității și de a reuși în pofida șanselor.

Mulțumesc vouă, celor puțini care meritați, pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat, dar și, egalmente, celorlalți, pentru îndoiala față de mine – care a funcționat și ea ca un combustibil extrem de eficient în momentele mele de deznădejde și epuizare.

Credeţi mereu în visele voastre, şi nu încetaţi să vă testaţi limitele!

From 1 October 2017 to 1 March 2023 it’s 1978 days in which a lot could happen – and has happened.

A PhD is not a sprint (unless you’re a politician) – it’s a marathon.

After five years and five months of working like a slave and creating like a deity, to quote Brâncuși, I am pleased to publicly announce the imminent defence of my PhD thesis.

In that time, I have navigated personal tragedy, a pandemic that occurs once every 100 years, and a war that threatens everyone’s stability and life.

My thesis is a testament to the power of the human spirit to carry on in the face of adversity and succeed despite the odds.


My thesis is a testament to the power of the human spirit to carry on in the face of adversity and succeed despite the odds.

I thank you, the deserving few, for the support you have given me, and equally, the others, for doubting me – which has also acted as a highly effective fuel in my moments of despair and exhaustion.

Always believe in your dreams and never stop challenging yourselves!